Biesland Lustrum Zomerfeest zaterdag 25 augustus 2012

Biesland Lustrum Zomerfeest zaterdag 25 augustus 2012

Biesland bestaat 5 jaar. Voor onze mooie wijk in De Bras is dat een mijlpaal die het vieren waard is.
Om 16.00 uur start het feest bij activiteitencentrum De Bras. Er is voor iedereen genoeg te beleven; van schminken, ponyrijden en springkussens tot een bootjesrace waar iedereen zich voor kan opgeven. Er is vooral voldoende gelegenheid voor bewoners om gezellig met elkaar bij te kletsen en de mooiste vakantie ervaringen en –plekjes uit te wisselen. Daarnaast is er vanaf 18.00 uur “Biesland got talent”; een talentenjacht waarbij kinderen en volwassenen aan elkaar kunnen tonen wat ze zelf zo leuk vinden om te doen. Van muziek maken tot judo-demonstratie, elk talent krijgt de ruimte. “Biesland got talent” wordt begeleid door muziekschool Kunstinn. Lekkere warme dranken zoals cappuccino en muntthee worden verzorgd door Kaldimobiel en lekker schepijs Florencia is te koop bij ijscoman Zabi.

Opgeven voor de talentenjacht kan via info@kunstinn.nl en ook nog tijdens het feest tot 17.00 uur. Voor de BBQ en het biologische BBQ-pakket (shaslick, worstje & hamburger) van Hoeve Biesland kunt u zich aanmelden vóór 21 augustus via bieslandactiviteiten@hotmail.com.
Voor leden van bwvbiesland kost het bbq-pakket € 2.50. Voor niet-leden € 5,=. Wilt u helpen tijdens het lustrumfeest? Meld u dan aan via bieslandactiviteiten@hotmail.com.

Ook na deze mijlpaal blijft men zich in Biesland inzetten met projecten op het gebied van saamhorigheid (o.a. Pasen, Zomerfeest, Halloween, Kerst), leefbaarheid (o.a. hondenpoepoverlast, verkeersveiligheid, groenbeheer) en duurzaamheid (energiebesparingsprojecten en samenwerking met Staatsbosbeheer voor behoud Bieslandse bos).

Het zomerfeest is mogelijk dankzij de inzet van de activiteitencommissie van bewonersvereniging Biesland en de groep vrijwilligers in De Bras. Daarnaast is er medewerking verleend door sponsorpartners Vóór, Boog, Vestia, stadsdeelkantoor L’veen-Ypenburg, Hoeve Biesland en Bewonersorganisatie De Bras.

Bekijk de flyer: Flyer_Zomerfeest_2012.

Spring naar toolbar