Verbetering verkeersveiligheid in en rond basisscholen De Bras en De Zonnestraal

Verbetering verkeersveiligheid in en rond basisscholen De Bras en De Zonnestraal

In de herfstvakantie zullen de werkzaamheden ter verbetering van de verkeersveiligheid om en nabij de basischolen in onze wijk starten. De belangrijkste wijzigingen om te komen tot een veiligere situatie zijn als volgt. Er komen in ieder geval 2 tal zebrapaden, op de drukke Oeverwallaan, afgescheiden door drempels. Daarnaast zullen de parkeerplaatsen bij de “kiss and ride” strook verplaatst worden naar de buitenkant (gelegen direct aan de Oeverwallaan). Ook zullen sommige voetpaden verbreedt worden, bijvoorbeeld op de Oeverwallaan ter hoogte van de voetbalkooi (route Zonnestraal – MFC De Bras). De komende tijd zullen er ook weer verkeersregelaars periodiek actief zijn bij de basisscholen om een oogje in het zeil te houden. De projectgroep verkeersveiligheid van bewonersvereniging Biesland heeft dit project geinitieerd en samen met de basisscholen en de gemeente verder vorm gegeven. In 2011 zal er gewerkt worden aan een conceptvoorstel om ervoor te zorgen dat er op een duidelijke en prettige manier aandacht wordt besteed aan het breng- en haalgedrag van ouders. Indien u belangstelling heeft om zich mede in te zetten hiervoor dan kunt u dat kenbaar maken via: veiligverkeer@hotmail.nl

Spring naar toolbar