Uitnodiging: 2e bijeenkomst verkeersveiligheid in De Bras

Uitnodiging: 2e bijeenkomst verkeersveiligheid in De Bras

De projectgroep verkeersveiligheid Biesland nodigt alle belangstellende uit voor een 2de bijeekomst inzake de verkeersveiligheid in de wijk enwel op 30 juni 2011. Dit is het vervolg op de eerst, goed bezochte kick off bijeenkomst in MFC De Bras. Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar. Doel van de bijeenkomst is de ingeslagen weg en goede plannen van de eerste bijeenkomst verder richting te geven naar concrete acties.

We gaan doorpakken op de bijeenkomst van 25 mei. Met veel enthousiasme zijn in totaal 8 werkgroepen ontstaan, verdeeld in thema’s: school/kinderopvang, wijk en wijkontsluiting. Dit is HET moment om structureel door te pakken. Om slagvaardig op te treden is het essentieel dat de werkgroepen gezamenlijk bepalen via welke werkstructuur ze willen samenwerken. Een aantal mensen heeft al actie ondernomen richting school en gemeente. Door nu acties te bundelen en gezamenlijk in te zetten, ontstaat er nog meer slagkracht en dat is wat nodig is om concrete resultaten te realiseren. Eventueel samenvoegen van thema-werkgroepen behoort tot de mogelijkheden, maar vooral het onderling afstemmen van wie doet wat en wanneer zonder dat het extra tijd kost, is belangrijk om het iedereen zo makkelijk mogelijk te maken. Informatie en communicatie Van groot belang is dat de werkgroepen gezamenlijk bepalen op welke wijze de informatie en communicatie gaat verlopen richting elkaar, de medebewoners en de overige belanghebbend partijen zoals scholen, kinderopvang, gemeente en politie. Zo blijft iedereen aangesloten en weet iedereen de op tijd de juiste informatie te vinden. De webredacties van www.ypenburg.nu en www.bwvBiesland.nl hebben al hun medewerking toegezegd en daarnaast liggen er nog mogelijkheden via diverse “social media”. Elke stem telt! Ook indien u niet heeft kunnen komen op de eerste bijeenkomst van 25 mei, bent u van harte welkom om donderdagavond uw bijdrage te leveren. Voor aanmeldingen en/of vragen kunt u mailen naar veiligverkeer@hotmail.NL

Spring naar toolbar