Organisatie

Organisatie

Wie zijn wij?

Op 4 april 2006 is de bewonersvereniging Biesland opgericht als kopersvereniging. Tijdens de bouw van Biesland stelde de bewonersvereniging eisen aan de kwaliteit van de woningen en de inrichting van de openbare ruimte. Nu de hele wijk is opgeleverd, richt de vereniging zich op de lobby bij bijvoorbeeld de gemeente voor betere voorzieningen op het gebied van verkeer, veiligheid en overlast. Ook het bevorderen van contacten tussen alle wijkbewoners (zowel kopers als huurders) middels het organiseren van activiteiten en projecten die de kwaliteit van de wijk verder kunnen verhogen zoals “groen”- en speelvoorzieningen, hebben de aandacht.

De bewonersvereniging Biesland bestaat uit een algemeen bestuur, een permanente activiteitencommissie en diverse (tijdelijke) projectgroepen.

Naast het algemeen bestuur is er een permanente activiteitencommissie met als belangrijkste doelstelling de saamhorigheid in Biesland te bevorderen.

Bestuur

De bestuursleden zijn:
Walter van Krieken (voorzitter)
Saskia Vijferberg (bestuurslid)
Wilco Vendrig (penningmeester)
Norbert van der Ven(bestuurslid)
Stefan Morssink (bestuurslid)

Het bestuur vergadert gemiddeld 8 x per jaar.

 

Statuten

De statuten van BWV Biesland kunnen ter inzage verkregen worden via het bestuur van BWV Biesland. U kunt contact opnemen met de bestuursleden via info@bwvbiesland.nl.

Spring naar toolbar