Nieuwe statuten voor de bewonersvereniging?

Nieuwe statuten voor de bewonersvereniging?

vogelvlucht_grWe bestaan nu al bijna 10 jaar en zijn ooit opgericht met ten tijden van de bouw van ons mooie Biesland. In onze statuten is nog veel te vinden over de opstartfase waarbij de bewonersvereniging een belangrijke rol speelde bij de communicatie tussen Kanters en de bewoners. Onder andere staat in de statuten als doel van de vereniging:

  • het (doen) uitoefenen van controle tijdens de bouw van de woningen;
  • het met de bouwer voeren van overleg omtrent de bouw en leveringen.
    Dit alles in de ruimste zin des woords zonder dat de vereniging één en
    ander bedrijfsmatig gaat verrichten.

Ook aangaande het lidmaatschap staan hier beperkingen in:

Als lid kunnen uitsluitend worden toegelaten bewoners van woningen en
eigenaren van een perceel gelegen in de woonbuurt Biesland te Den Haag.

Deze teksten willen wij op de komende ALV van 15 maart 2016 graag aan de huidige tijd aanpassen. Daarbij willen we vooral het lidmaatschap openstellen voor de overige bewoners van de Bras en de elementen die te maken hebben met de bouw verwijderen. Daarom nodigen wij je van harte uit om op de ALV hierover mee te beslissen.

De huidige statuten die dus al bijna 10 jaar oud zijn kun je hier inzien

Spring naar toolbar