Flyer/Uitnodiging: inspraakbijeenkomst verkeersveiligheid De Bras

Flyer/Uitnodiging: inspraakbijeenkomst verkeersveiligheid De Bras

Op woensdag 25 mei a.s. worden alle Bieslanders uitgenodigd om deel te nemen in MFC De Bras aan de samenspraak/inspraak bijeenkomst “veilig uit, veilig thuis” Samenspraak/Inspraak
Tijdstip: 20.00-22.00 uur,
Locatie: MFC De Bras, Oeverwallaan 130
De zaal is open vanaf 19.30 uur.

“Veilig uit, veilig thuis” is een individueel en gezamenlijk belang van iedereen die aan het verkeer deelneemt in De Bras. De verkeersveiligheid komt veelvuldig in het gedrang en iedereen heeft er een mening over. Dit speelt met name bij de basisscholen, in de woonwijken en de (toekomstige) ontsluitingswegen, zoals de Brasserhoutweg. U bent van harte uitgenodigd op 25 mei om uw verhaal te doen, te luisteren en uw betrokkenheid te tonen Het doel is om gezamenlijk te komen tot:
• inventarisatie knelpunten,
• concrete oplossingsrichtingen,
• concrete en haalbare acties.

Om te waarborgen dat deze doelstellingen worden behaald zijn professionele proces(dialoog)begeleiders aanwezig. Verkeersveiligheid is in het belang van alle betrokken partijen. Allen hebben daarom een uitnodiging ontvangen om hun bijdrage te leveren. Met deze bijeenkomst wordt u een bijzondere kans geboden om uw stem te laten horen. Hopelijk komt u ook. U kunt zich aanmelden via veiligverkeer@hotmail.nl. “Veilig uit, veilig thuis” is een concept in het kader van burgerparticipatie en wordt ondersteund door Bewonersorganisatie De Bras en Bewonersvereniging Biesland.

Spring naar toolbar