Flyer veilig verkeer in de Bieslandse Lente

Flyer veilig verkeer in de Bieslandse Lente

De activiteitencommissie van de bewonersverenging Biesland vraagt middels een ludieke mailing, onder alle ruitenwissers van auto’s van de bewoners, extra aandacht voor veilig verkeer in de wijk. De mailing werd ondersteunend door opvallende posters met ballonnen nabij de twee uitvalswegen in de wijk: waterviolier en waterweegbree.Stapvoets in de straten van Biesland
De lente is weer begonnen. Dat betekent dat grote en kleine bewoners weer meer naar buiten gaan en de straten gebruiken om te wandelen, te spelen of bij te kletsen met buren.
Via een flyer op de auto’s in Biesland (22 maart 2011) werd daarom uw aandacht gevraagd voor de rijsnelheid in Biesland. Want helaas blijken veel automobilisten en scooterrijders (te) hard te rijden in onze straten. Op de toegangswegen Waterviolier en Waterweegbree mag 30km gereden worden, de overige straten in onze wijk zijn ‘woonerf’, dat betekent: stapvoets rijden.

Overigens geldt altijd: pas uw snelheid aan aan de verkeerssituatie. Als bijvoorbeeld de Waterweegbree vol staat met geparkeerde auto’s is 30km/uur ook al snel te hard: er zal maar een kind achter een bal tussen de auto’s vandaan komen rennen…

VERKEERSREGELS WOONERF
In onze wijk zijn de straten ingericht als woonerf, omdat de buurt hoofdzakelijk een ‘verblijfsfunctie’ (wonen) heeft. Dit houdt in dat het hier gaat om (gemotoriseerd) verkeer, dat zijn bestemming of vertrek heeft binnen het erf. Om het voor iedereen prettig en veilig te maken, zijn er diverse verkeersregels. Praktisch betekent het dat we rekening houden met elkaar. Met onderstaande informatie vragen we uw aandacht voor de regels die gelden in een woonerf.

Regels die gelden voor het gemotoriseerde verkeer:
Aan de blauwe rechthoekige bordenkunt u zien of u een woonerf inrijdt of verlaat;

– In een woonerf mag alleen stapvoets worden gereden (maximaal 15 km/uur).
– Rijdend verkeer mag voetgangers niet hinderen.
– Voetgangers, spelende kinderen en/of dieren mogen de hele breedte van de openbare weg gebruiken. Dat is dan ook de reden dat in een woonerf geen aparte rijbanen en verhoogde trottoirs zijn aangebracht.
– Parkeren mag alleen op de daarvoor bestemde plaatsen, zoals de opstelplaatsen bij het eigen huis of de parkeerplaatsen (‘parkeerkoffers’).
– NB1: Eenrichtingsverkeer in Biesland omdat de straten te smal zijn om verkeer in beide richtingen mogelijk te maken.
– NB2: Op de toegangswegen Waterviolier en Waterweegbree geldt een maximum snelheid van 30 km/uur.

Regels die gelden voor voetgangers:
– Voetgangers en spelende kinderen mogen rijdend verkeer niet onnodig belemmeren.

Tot slot
Met de regels wordt een basis gelegd voor een veilig gebruik van de openbare weg. Dit geldt voor zowel gemotoriseerd, als niet gemotoriseerd verkeer en voor voetgangers. Alleen wanneer iedereen zich houdt aan deze regels worden ongelukken zoveel mogelijk voorkomen. Denk hierbij vooral aan (uw eigen) kinderen. Kinderen kunnen niet altijd de gevolgen van hun gedrag overzien wanneer ze op straat spelen. Help elkaar aan deze regels te herinneren en spreek elkaar aan wanneer men de regels even vergeten is. Attendeer ook uw bezoekers er op! Alleen via bekeuringen door de politie wordt het niet veiliger in onze wijk. Met alle bewoners gezamenlijk maken we van onze wijk een veilige en fijne plek om te kunnen wonen en te spelen.

Spring naar toolbar