Doelstellingen

Doelstellingen

Het doel van de bewonersvereniging (BWV) is om bindende activiteiten voor en met Bieslanders te ontplooien om zodoende onze wijk plezierig leefbaar te houden, alle bewoners (zowel kopers en huurders) samen te brengen en oog te hebben voor duurzaamheid in de wijk. Daarnaast onderhoud de bewonersvereniging ook periodiek contacten met (gemeentelijke) instanties, woningbouwcorporatie Vestia en sociaal maatschappelijke organisaties, die het algemene belang van de wijk dienen. Tevens is BWV Biesland vertegenwoordigd in Bewonersorganisatie De Bras en Bewoners Platform Ypenburg. Op deze wijze blijven we op de hoogte van zaken die binnen Ypenburg als geheel spelen en kunnen we onze stem daarin laten horen.

Bewonersvereniging Biesland heeft samen met bewoners de ambitie om in 2015-2016 voorbeeldwijk te zijn binnen de gemeente Den Haag op het gebied van leefbaarheid, duurzaamheid en saamhorigheid! Zonder de jaarlijkse contributie van slechts € 10,- en vele actieve leden is dit echter niet haalbaar.

Spring naar toolbar