Leefbaarheid

Veilig verkeersactie Biesland 2012

Aanbiedingen Inbraakpreventie produkten: speciaal voor Biesland

Tijdens de goed bezochte inbraakpreventiebijeenkomst konden mede bieslanders gebruik maken van speciale aanbiedingen op dit gebied. Bijgaand de informatie voor alle bieslandleden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bestuur van Biesland via het vermeldde emailadres onder “contact” (zie bovenaan de site). Ardo de Graaf is contactpersoon. Bestellijst_Veiligheidsbeslag_SKG[1] Checklist_aangepast[1]

Vuurwerk en kerstbomen in de Bras opgeruimd? St(r)aat netjes

Iedereen die meehelpt om kerstbomen en vuurwerkresten in Den Haag op te ruimen krijgt een beloning. Diverse sponsors hebben weer veel aantrekkelijke beloningen en hoofdprijzen beschikbaar gesteld. Meehelpen kan nog van 2 t/m 7 januari 2011. Dan organiseert de gemeente Den Haag in samenwerking met Crownies en vele sponsors de jaarlijkse actie ‘Vuurwerk en kerstbomen […]

Nominatie BWV Biesland voor Gulden Klinker Gemeente Den Haag

Op 13 december 2010 vindt er een bijeenkomst plaats in het gemeentehuis van Den Haag, waar projectgroep Schoon Biesland vertegenwoordigd zal zijn. Door inzet van initiatiefnemer Pim Lunter wordt onze bewonersvereniging Biesland genomineerd voor de Gulden Klinker! Zie voor meer informatie artikel onder “projectgroepen/persberichten”

Uitnodiging: inbraakpreventie nu ook in Biesland!

Bijgaand de uitnodiging aan alle biesland leden voor de op 9 december a.s. te houden inbraakpreventie bijeenkomst in MFC De Bras. uitnodiging inbraakprev biesland

Voorstel herinrichting speelplekken Biesland

De projecgroep speeltoestellen en speelplekken Biesland informeert middels bijgaande flyer bewoners in Biesland over voorstellen tot het komen van meer variatie van speeltoestellen en speelplekken in onze wijk.

Uitnodiging: vervolgbijeenkomst verkeersveiligheid in De Bras

“Veilig uit, veilig thuis”: projectgroep verkeersveiligheid laat opnieuw van zich horen. Op donderdag 22 september van 20.00-22.00 uur is er een vervolgbijeenkomst gepland in het MFC De Bras, Oeverwallaan 130. Vanaf 19.30 uur is de zaal open. Tijdens de vorige bijeenkomst in augustus zijn acties afgestemd tussen de diverse werkgroepen Scholen, Wijken en Wijkontsluiting om […]

Uitnodiging: feestelijke uitreiking van gulden klinker aan Bwv Biesland

Beste leden van de Bewonersvereniging Biesland, De Bewonersvereniging Biesland valt in de prijzen! Op 22 september 2011 ontvangen wij de Gulden Klinker van de gemeente Den Haag. Dit is een prijs die uitgereikt wordt aan initiatieven voor schone, prettige en veilige buurten in Den Haag. Voor meer informatie over de Gulden Klinker, klik hier. De […]

Natuurspeeltuin Bieslands Bos gereed

Staatsbosbeheer is lange tijd bezig geweest met de aanleg van een heuze natuurspeeltuin in het bieslands bos, vlak naast de dijk die grenst aan Biesland. Het werk is nu gereed en al diverse kinderen hebben het pad inmiddels ontdekt. Er is een slingerpad door het bos met veel natuurlijk materiaal om mee te spelen onderweg. […]

Uitnodiging: stadsdeelbus bij MFC De Bras

Bijgaande flyer werd huis aan huis verspreid in de Bras door de gemeente Den Haag inzake de jaarlijkse stadsdeelbus, die ook MFC De Bras aandoet. In de bus kunnen bewoners informatie krijgen over het stadsdeelplan van de gemeente voor de komende jaren.

Spring naar toolbar