Biesland verkeersveiliger?

Biesland verkeersveiliger?

Overleg met de Gemeente Den Haag over verkeersveiligheid in Biesland op donderdag 10 april.

Verkeersbord-A0115Tijdens de algemene ledenvergadering in februari kwam het onderwerp verkeersveiligheid aan de orde. Een onderwerp waarover zo nu en dan het nodige te doen is. Bijna ongelukken en helaas ook ongelukken komen met regelmaat voor in onze wijk. Veel buurtbewoners zijn net als ik regelmatig bezorgd over de veiligheid van de eigen kinderen en hun buurt-vriendjes en -vriendinnetjes. Verkeersdeelnemers die te hard rijden en mogelijk niet goed opletten zijn relatieve begrippen. Feit is dat er in onze wijk sprake is van relatief hoge dichtheid van verkeer en spelende kinderen en dat we met ons verkeersgedrag samen bepalen hoe verkeersveilig Biesland is.

Twee weken geleden was er een fietser bij een onoverzichtelijke situatie tegen een auto gereden.  Afgelopen dinsdag heb ik zelf helaas een poes aangereden op de Brasserhoutweg, kruising Berkenbroeklaan. Ik reed 40 km/uur en had goed zicht. Het was 5:15 uur ’s ochtends dus minimale afleiding om me heen. En toch… in een flits stak de poes van rechts naar links over en ik was te laat om te remmen. De dierenambulance kon geen redding brengen, helaas is het diertje overleden. Afgelopen dagen houdt dit mij wel bezig; kinderen schieten ook zo de weg op – en dan….?!

Toen kwam het inzicht dat de praktische oplossing voor het verkeersveiliger maken van Biesland ligt in de combinatie van: gedragsaanpassing van mijzelf / onszelf als verkeersdeelnemers (spelend kind / toekijkende ouder, fietser, stepper, waveboarder, scooter, automobilist etc.) inzet van verkeersveiligheid verhogende maatregelen en hulpmiddelen binnen de (wettelijke) beleidskaders Meepraten? Donderdag 10 april komt John Oosterbeek van de Gemeente Den Haag ons om 09:00 uur bezoeken om de verkeersveiligheid in Biesland te bespreken. Hij heeft beperkte tijd, maar ik schat in dat het voldoende is om zaken te inventariseren en concrete situaties te laten zien om gezamenlijk tot oplossingsrichtingen te komen.

Meepraten over verkeersveilligheid in Biesland kan. Graag zelfs! Maar laat ons even vooraf middels een e-mail aan info@bwvbiesland.nl weten dat je komt. Kun je niet aanwezig zijn maar wil je wel een verkeersonveillige situatie melden zodat deze besproken kan worden? Stuur ook dan een e-mail naar info@bwvbiesland.nl met foto’s van de verkeersonveilige locatie. Geef in je e-mail duidelijk aan om welke locatie het gaat (straatnamen, huisnummers etc.) en leg uit waarom die locatie in jouw ogen verkeersonveillig is.

De bijeenkomst zal vanaf 09:00 uur plaatsvinden op het adres:

Rietgras 85
2498 EH Den Haag

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met:

Walter van Krieken
Voorzitter Bewonersvereniging Biesland
06-31528830
info@bwvbiesland.nl

Spring naar toolbar