Aanleg Speelzone Bieslands Bos nu echt van start

Aanleg Speelzone Bieslands Bos nu echt van start

Update Speelzone Bieslandse Bos
Eerder deze week was er een gesprek met SBB. Hieronder geven we een tussentijdse update.

De strook bos direct achter de Tweemolentjesvaart is in de afgelopen maanden behoorlijk onder handen genomen door Staatsbosbeheer (SBB). Het is (flink!) uitgedund ten behoeve van de kwaliteit van het bos en er zijn paden aangelegd. De volgende fase van de herinrichting is de aanleg van een speelzone.

Speelaanleidingen
In de eerste strook, na de populieren naast het Hazenpad, worden natuurlijke “speelaanleidingen” aangebracht, zoals houten stammetjes, wilgentenentunnels, struinpaadjes die slingerend parallel lopen aan het bredere rechte pad. Het wordt nadrukkelijk geen speeltuin, maar een speelzone die past in het omliggende landschap. Vanwege de bezuinigingen die SBB treffen, is besloten tot een beheervriendelijke inrichting, wat betekent dat de inrichting weinig en geen kostbaar onderhoud vraagt.

De zone wordt verboden voor honden. Het hondengebied ligt aan de andere kant van de Bieslandse weg en wordt eind 2011/begin 2012 verder aangepakt, evenals de ╦ťseizoenskamer” (het voormalige veldje van de NAM). In de speelzone komen geen picknicktafels en dergelijke.

Architect van de speelzone is Bureau Sybolt Meindertsma uit Amsterdam, gespecialiseerd in het ontwerpen van pleinen, speelomgevingen en gebouwen voor de jeugd.

www.syboltmeindertsma.nl

Spring naar toolbar